fbpx

Et nytt nabolag vokser frem

På Vestsiden, i et av Porsgrunns mest attraktive områder, skal et nytt nabolag vokse frem. Porsgrunn Vest består av delikate moderne boliger av høy kvalitet. Det første byggetrinnet er eneboliger og eneboliger i rekke, og nabolaget vil senere utvides med flere flotte leiligheter.

Kano

Arkitekt og utbyggers visjon

Området som skal utbygges ligger høyt og solrikt til, med gode sol- og utsiktsforhold. Man kan herfra se både Skienselva, Borgeåsen og Porsgrunn by.

Det var viktig å planlegge for en helhetlig utbygging for hele området, selv om byggetiden vil strekke seg over en periode. Området vil bestå av småhus i forskjellig varianter og størrelser. Vi ville fokusere på et størst mulig bilfritt og trygt bomiljø, bruk av miljøriktige byggematerialer og attraktive grøntområder, sammen med en god arkitektur.

Småhusene blir utført som 2-mannsboliger og eneboliger over to og tre etasjer, der øverste etasje blir delvis inntrukket. Oppholdsarealet som stue /kjøkken er lagt som en gjennomgående og luftig løsning. Det er lagt vekt på å få til flere private uteplasser, der alle har en hage på bakkeplan og takterasse mot vest.

Vi syns det er avgjørende å bruke gode og robuste fasadematerialer på byggene, og som er gjenkjennbare fra annen vanlig småhusbebyggelse. Boligene vil bli oppført primært som trekonstruksjoner og fasadene vil få hovedsakelig få mørk trepanelkledning med lyse elementer. På den måten vil området bli godt definert i omgivelsene.

Det er viktig at husene framstår som godt planlagt og godt utført, og at beboerne får gode boopplevelser og et utemiljø de kan føle seg hjemme i.

Seltor Bolig er en del av Seltor Gruppen AS, som har drevet boligbygging og entreprenørvirksomhet siden 1938. Vi har i dag hele Østlands-regionen som nedslagsfelt. Våre medarbeidere har lang erfaring og høy kompetanse i alle faser i et boligutviklingsprosjekt. Det gjør oss til en solid samarbeidspartner og et trygt og godt valg. Vi håndterer analyse og kjøp av tomt, regulering, konseptutvikling, salg og markedsføring, samt ledelse av byggefasen frem til overlevering av nøkkelferdige nye hjem.

SBBL er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1946, siden den gang har vi bygget opp en solid kompetanse innen eiendomsforvaltning og boligutvikling. Vi er i dag 26 ansatte og har 15 000 medlemmer.   Vårt hovedformål er å skaffe boliger for medlemmene. Vi ønsker å tilby tomter med attraktiv beliggenhet med gode bokvaliteter tilrettelagt for gode bomiljø.  Når boligene er bygget bidrar vi til at boligene blir ivaretatt også i fremtiden. Vi er totalleverandør av tjenester til 220 borettslag og sameier.  Med mer enn 6000 boliger bistår vi boligselskapene og deres styrer med vedtekter, budsjetter, regnskap, innkreving av felleskostnader, økonomiskrådgivning, prosjektledelse og prosjektstyring.  
Vårt motto er: Et trygt valg – hele livet

 

Adapt Arkitekter AS har tilhold midt mellom Porsgrunn og Skien, og består nå av fem sivilarkitekter med bakgrunn fra lokale arkitektkontorer. Vi har tilsammen lang, solid og variert erfaring fra de fleste typer bygg, og vi kan sikre at prosjekter blir gjennomført fra idefasen til ferdig bygg med god kvalitet. Kontoret jobber med ulike typer prosjekter som bl.a. hytter, eneboliger, leilighetsbygg, næringsbygg, kontorbygg og helse/ omsorgsbygg.